Vi har funnet nok olje

For å skape en verden hvor jordas temperaturstigning stanses på et levelig nivå, har NewStatoil besluttet å ikke åpne nye områder for olje og gass. Vi kan bare bruke ⅓ av det fossile brenselet vi har funnet hvis vi skal holde den globale oppvarmingen under to grader.

NewStatoil er et initiativ fra Greenpeace som inviterer til debatt om hvilke beslutninger Statoil må ta dersom de skal være en del av løsningen på klimautfordringene.

Vi lar Arktis i fred

NewStatoil stoler på fagekspertene som sier at arktisk olje og gass er dyrt og risikabelt, og at dette er fossilressurser klimaet ikke har råd til at vi henter opp. NewStatoil har derfor besluttet å stoppe alle prosjekter i isfylte farvann, også i norske arktiske områder, og la de fossile ressursene i Arktis ligge i fred.


Tjæresand var et blindspor

Vi innrømmer at tjæresandprosjektet i økende grad er et tapsprosjekt; produksjonen går ned, samtidig som utslippene går opp. NewStatoil innser at energien man får ut av prosjektet ikke rettferdiggjør forurensingene som påvirker urbefolkning, plante- og dyreliv lokalt og klimaendringene globalt. Vi har derfor besluttet å trekke oss ut av tjæresand og styrke satsingen på fornybar energi som vann, sol og vind.

Vi driver allerede en av verdens største vindparker

Det viktigste vi må gjøre for å stanse den globale oppvarmingen er å erstatte fossil energi med fornybar energi. Med vindparken Sheringham Shoal er vi allerede i gang med høste energi av havvindene utenfor den engelske kysten. Den genererer nok ren energi til 220.000 britiske hjem, og gir en reduksjon på 500 000 tonn CO ² sammenlignet med fossilt brensel.


Ja, jeg vil ha NewStatoil

Jeg vil at Statoil trekker seg fra tjæresand og oljeboring ved iskanten i Arktis og heller satser på fornybare energiløsninger.

 

Ja, jeg vil ha NewStatoil.

Jeg vil at Statoil trekker seg fra tjæresand og oljeboring ved iskanten i Arktis og heller satser på fornybare energiløsninger.