Vi har funnet nok olje

For å skape en verden hvor jordas temperaturstigning stanses på et levelig nivå, har NewStatoil besluttet å ikke åpne nye områder for olje og gass. Vi kan bare bruke ⅓ av det fossile brenselet vi har funnet hvis vi skal holde den globale oppvarmingen under to grader.

NewStatoil er et initiativ fra Greenpeace som inviterer til debatt om hvilke beslutninger Statoil må ta dersom de skal være en del av løsningen på klimautfordringene.

Arctic Oil Race

Statoil er det mest aggressive oljeselskapet i Arktis, og presser plattformene stadig lenger nord. Bare i år har de allerede boret verdens nordligste oljebrønner, men heldigvis fant de ingen olje der. For å gjennomføre disse prosjektene uten for mye innblanding har de en nyttig strategi som går ut på å distrahere folket med “brød og sirkus”.
Arctic Race of Norway er et sykkelritt som går fra Nordkapp til Tromsø, og er sponset av Statoil. Rittet er fantastisk, men skjuler dessverre Statoils egentlige aktiviteter – kappløpet mot den nordligste oljen.

Ja, jeg vil ha NewStatoil

Jeg vil at Statoil trekker seg fra tjæresand og oljeboring ved iskanten i Arktis og heller satser på fornybare energiløsninger.

 

Ja, jeg vil ha NewStatoil.

Jeg vil at Statoil trekker seg fra tjæresand og oljeboring ved iskanten i Arktis og heller satser på fornybare energiløsninger.